Blíží se uzávěrka soutěže

Vážení a milí, přejeme hezké nedělní odpoledne, a připomínáme, že do konce března můžete posílat své texty do soutěže Literární Vysočina 2010. Soutěž není omezena věkem ani regionálně.

Soutěžní práce musí splňovat následující podmínky:

  • v kategorii poezie maximálně 2 strany textu
  • v kategorii prózy maximálně 2 strany textu
  • velikost písma 12 pt, v běžném řádkování, bez grafických úprav

Delší texty a práce nesplňující další kritéria nebudou zařazeny!

Texty zasílejte pouze elektronicky e-mailem na adresu: literarnisoutez@centrum.cz

Vyhlášení výsledků se uskuteční 17.7. t.r. na Festivalu Literární Vysočina v Chotěboři. Podrobnosti včas oznámíme.