Saša Gr. – O Zoře

Oslavná řeč neboli laudatio, které autor přednesl na benefici v Café Fra.