Archiv z August 2010

Petice ad změny v grantech

Thursday, 12. 8. 2010

Vážení přátelé,
odstupující Vláda České republiky vydala dne 1. února 2010 usnesení č. 92 o
Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky
nestátní neziskových organizacím ústředními orgány státní správy, jímž se
mění zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu.

Tato změna se týká
také občanských sdružení, která se zúčastňují výběrových dotačních řízení
Ministerstva kultury na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit.

Důležitou změnou, která vyplývá z nových Zásad, je požadavek formulovaný v
Části druhé (Postup při poskytování dotací) v bodě 21) písmeno i, který
stanovuje, že podmínkou pro poskytnutí dotace pro NNO, tedy i občanská
sdružení, je, aby vedla podvojné účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Dovolujeme si vás upozornit, že
jde o zásadní změnu v podmínkách pro účast ve výběrových řízení, která může
mít na činnost občanských sdružení a iniciativy občanů v oblasti
neprofesionální kultury (včetně dětských estetických aktivit), velmi neblahý
vliv.
Chtěli bychom dosáhnout zmírnění tohoto vládního usnesení a navrhujeme Vám,
abyste se připojili k naší výzvě. Všechny potřebné získáte na adrese
http://petice.nipos-mk.cz> http://petice.nipos-mk.cz

LV 2010 objektivem Jany Jiráskové

Monday, 2. 8. 2010

tady
http://janajirasko.rajce.idnes.cz/LITERARNI_VYSOCINA_2010/

Festival 2010 pohledem Leopolda F.Němce

Monday, 2. 8. 2010

Literární Vysočina, z extrému do extrému

Povzbuzen zprávami o literárním Klondaiku v Chotěboři, vydal jsem se překonat oblé vrcholky neznámé Vysočiny, abych stůj co stůj na vlastní oči spatřil, jak se rýžuje poezie. Cesta zpočátku probíhala kupodivu bez větších přepážek. Modrá obloha jako v Kalifornii a horko, které uspalo i nepříjemný hmyz. Přesto bylo ve vzduchu cítit dusno, které nevěštilo nic dobrého.
Zbývalo mi ještě několik mil k břehům jezera Velké Dářko, když jsem na stromě uviděl namalován černý šíp v oranžovém poli. Neklamné znamení, že mám uhnout z cesty, protože indiáni z kmene Silničářů vykopali válečnou silnici.
(more…)