Výsledky soutěže Literární Vysočina 2012

Výherci soutěže Literární Vysočina 2012

Poezie

1.Jarmila Hannah Čermáková
2.Pavel Milička
3.Vladimír Cetkovský

Čestná uznání v kategorii poezie (bez udání pořadí)

Anna Kaczmarská, Petr Steindl, Luciana Klobušovská, Petr Petříček

Próza

1.Blanka Obršliková
2.Jiří Němec
3.František Formánek

Čestná uznání v kategorii próza (bez udání pořadí):
Jan Káňa, Bohumír Procházka – Prochor, Eliška Černohorská

Soutěž obeslalo celkem 51 autorů.