PF 2014

Do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti z práce!

Ať  vám v příštím roce vykvetle a uzraje všechno, co jste letos zvorali a pohnojili!

Věrni názvu také připomínáme: normální je, že za každým zdolaným kopcem se najde nějaký další.

Posíláme vlastnoručně upečené PF: