O soutěži po soutěži

Všichni autoři už od nás dostali potvrzující mail.

Celá letošní soutěž má dohromady 259 stran A4. Po hrubém předvýběru dostane soubor textů porota a bude následovat několik kol čtení.

Výhercům pošleme včas mail, aby si stihli cestu naplánovat a cenu převzít osobně.

Sborník vítězných textů bude PO vyhlášení, teda zhruba od poloviny června t.r. na netu.

Do letošní soutěže napsal (česky) i jeden Polák, pan Krzysztof Rejmer z Varšavy.

Děkujeme také několika učitelkám, které poslaly práce svých žáků. Velmi si toho vážíme.

Všechny auory také zveme k vystoupení na Večeru přiměřených depresí, tradičním pořadu autorského čtení, www.primerenedeprese.cz. At. někdy v nové sezoně, tzn. od září do prosince t.r. či dle domluvy.