Soutěž 2018

SOUTĚŽ FESTIVALU LITERÁRNÍ VYSOČINA 2018

Další ročník literární soutěže v kategoriích próza a poezie. Soutěž není omezena věkem účastníků. Díla musí splňovat následující podmínky:

 • Práce se přijímají jeden měsíc: 1.dubna – 30. dubna 2018.
 • Do každé kategorie lze zaslat maximálně tři strany textu
 • Jeden autor může obeslat obě kategorie
 • Text zaslat elektronicky (e-mail) jako samostatnou přílohu na adresu soutezliterarnivysocina@seznam.cz
 • Povinné údaje k soutěžním textům
  • Jméno, Příjmení
  • Rok narození
  • Kontaktní telefon
 • Protože vyhodnocování je anonymní „Povinné údaje“ pošlete odděleně od soutěžních textů (např. další příloha, nebo v textu e-mailu)
 • Pro předání porotcům i pro další zpracování do sborníku musí formát přílohy být jedním z dnešních standardů
  • .TXT – prostý text
  • .ODT – otevřený formát zdarma poskytovaných textových editorů
  • .RTF – formát pro přenos textových souborů
  • Popř. .DOC nebo .DOCX – formát dokumentů MS Word
 • Oddělte jednoznačně jednotlivé texty (prózy, básně)
 • Pořadatel texty nekontroluje a neopravuje gramatické chyby!