Všem autorům

Vaše příspěvky do soutěže Literární Vysočina došly v pořádku, děkujeme.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen bude na stejnojmenném festivalu, a to 16.června t.r. v + – 13,00 h v dejvickém Klubu Klubovna http://klubovna.povalec.cz/.
Podrobný program tady  najdete už brzo. V programu se pamatuje i na volné autorské čtení (nejdéle 5minutové, podle počtu přihlášenýých). Vezměte prosím s sebou i své texty, pokud chcete číst.
Z technických důvodů neposíláme ceny poštou, ale kdyby to jinak nešlo, můžeme se domluvit na pozdějším předání v Praze.
Všem autorům nabízíme taky možnost vystoupit s autorským čtením v pořadu Večer přiměřených depresí (v nové sezoně od září). Více o pořadu na www.primerenedeprese.cz.
Vaše práce nyní shromáždíme a pak je dostane porota. Výsledky budou PO festivalu i na internetu, bude tam i letošní sborník.
Zatím moc děkujeme a těšíme se na setkání.