Výherci a společná fotka

Sláva vítězům, čest poraženým – Štěstí ve hře, neštěstí v lásce!

Všem autorům děkujeme, děkujeme také učitelům, kteří poslali texty svých žáků.

Kdo si cenu nepřebral osobně, může se s námi domluvit na předání v Praze.

Níže společná fotka přítomných vítězů a fotka s p.uč.Elnerem, který také poslal texty studentů.

Za pomoc se soutěží děkuju Honzovi Míškovi.  Za návrh loga, sborníku a vůbewc letošní vizuál děkujeme slečně Míše Veselé. Sborník bude později.

Všem také nabízíme šanci vystoupit na Večeru přiměřených depresí www.primerenedeprese.cz.

 

LV 2019 výherci

POEZIE
1.Aleš Janota
2.Vítězslava Felcmanová
3.Jan Míšek

Čestné uznání bez udání pořadí
Karolína Kotová, Karel Hrubec, Tomáš Choura,  Irena Topinková, Jindra Lírová, Evelína Kolářová
Eunika Eyerová, Edita Babayová, Matyáš Pech,Adam Kovařík, Šimon Brávek, Samuel Motika,
Lucie Paterová, Anika Wendlerová. Laura Pourová, Nela Čáková, Karolína Bašová, Lenka Duongová

2.PROZA

1.Martin Sebastian Lorenc
2. Vítězslava Felcmanová
3. Václav Franc

Čestná uznání bez udání pořadí:
Zdena Koláček, Josef Ilko, Liboslav Kučera, Petr Bergl, Markéta Plešková, Ilona Pluhařová
Adéla Gončarová, Ondřej Berti, Tereza Pěchoučková, Adéla Pulkertová, Matyáš Ryjáček, Adéla Dvořáková, Adéla Černá

grupnekoukajikoule

Elner

Termíny Depek:

00001