Soutěž 2020

Ano, již jsme zase tady. Probouzíme se ze zimního spánku a vyhlašujeme nový ročník soutěže.

Těšíme se na vaše příspěvky.

SOUTĚŽ FESTIVALU LITERÁRNÍ VYSOČINA 2020

 

Další ročník literární soutěže v kategoriích próza a poezie. Soutěž není omezena věkem účastníků. Díla musí splňovat následující podmínky:

 

Práce se přijímají jeden měsíc: 1.– 30. dubna 2020

Do každé kategorie lze zaslat maximálně tři strany textu – jeden autor může obeslat obě kategorie

Texty posílejte na jako samostatnou přílohu na adresu soutezliterarnivysocina@seznam.cz

Povinné údaje k soutěžním textům

Jméno, Příjmení

Rok narození

Kontaktní telefon

Protože vyhodnocování je anonymní „Povinné údaje“ pošlete odděleně od soutěžních textů (např. další příloha, nebo v textu e-mailu)

Pro předání porotcům i pro další zpracování do sborníku musí formát přílohy být jedním z dnešních standardů

.TXT – prostý text

.ODT – otevřený formát zdarma poskytovaných textových editorů

.RTF – formát pro přenos textových souborů

Popř. .DOC nebo .DOCX – formát dokumentů MS Word

Oddělte jednoznačně jednotlivé texty (prózy, básně)

Pořadatel texty nekontroluje a neopravuje gramatické chyby!

 

Místo a čas vyhlášení včas upřesníme, předpokládáme, že bude v červnu v Praze. Ceny z technických důvodů neposíláme poštou.

Víc na www.literarnivysocina.com