Přání

Literární Vysočina vám přeje celý rok anděla ve zpětném zrcátku!

Děkujeme za přízeň a kromě anděla přejeme celý rok hodně zdraví.